Skip to main content
Ingen stillinger er lagret.

Bruksvilkår

Akseptere bruksvilkårene

Velkommen til nettstedet til Inter IKEA Systems B.V. («selskapet», «vi» eller «oss»). Følgende vilkår (sammen med eventuelle dokumenter det henvises til i disse) (samlet «bruksvilkår») gjelder for din bruk av franchisor.ikea.com («nettstedet»), inkludert alt innhold, funksjonalitet og tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet.

Les bruksvilkårene grundig før du begynner å bruke nettstedet.

Ved å bruke nettstedet aksepterer og samtykker du til å være bundet og følge disse bruksvilkårene som er innlemmet her som referanse. Hvis du ikke ønsker å samtykke til disse bruksvilkårene eller retningslinjer for personvern, må du gå ut av nettstedet.

Endringer i bruksvilkårene

Vi kan revidere og oppdatere disse bruksvilkårene innimellom helt ut fra vårt eget skjønn. Vi oppfordrer deg til å kontrollere denne siden fra tid til annen slik at du legger merke til eventuelle endringer vi har gjort. Din fortsatte bruk av nettstedet etter reviderte bruksvilkår betyr at du aksepterer og samtykker til endringene.

Tilgang til nettstedet og kontosikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake og gjøre endringer på dette nettstedet, og eventuelle tjenester eller materiale som leveres gjennom det, etter eget skjønn og uten varsel. Vi er ikke ansvarlige hvis (av en eller annen grunn) hele eller deler av nettstedet er utilgjengelig når som helst eller uansett hvor lenge. Vi kan fra tid til annen begrense tilgang til nettstedet (hele eller deler av det) for brukere, inkludert registrerte brukere.

Du har ansvar for å ordne alt det nødvendige for å få tilgang til nettstedet.

Du har ansvar for å sikre at alle personer som går inn på nettstedet gjennom din internettilkobling, kjenner til disse bruksvilkårene, og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

Nettstedet og alt innholdet, funksjoner og funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, fremstillinger, bilder, video og lyd, og designet, utvalget og organiseringen av dette), er: (1) eiet av selskapet, deres lisensgivere, andre selskaper innen Inter IKEA Division eller andre leverandører av slikt materiell; og (2) beskyttet av nederlandske, og internasjonale lover om opphavsrett, varemerker, patent, forretningshemmeligheter og andre lover om immaterielle rettigheter eller eiendomsrett.

Du kan kun benytte nettstedet til privat, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke kopiere, endre, lage avledninger fra, vise offentlig, utføre offentlig, publisere på nytt, laste ned, lagre eller overføre noe av materialet på nettstedet, unntatt for å:

 • lagre kopier av slikt materiale midlertidig i RAM på din datamaskin.
 • lagre filer som automatisk mellomlagres av din nettleser for forbedret visning; og/eller
 • skrive ut et rimelig antall sider av nettstedet for tillatt bruk.

Du må ikke:

 • endre kopier av noe materiale fra dette nettstedet.
 • bruke noen illustrasjoner, bilder, video- eller lydsekvenser eller noe grafikk alene uten medfølgende tekst.
 • slette eller forandre noen meldinger om opphavs-, varemerke- eller andre eiendomsrettigheter fra kopier av materiale fra dette nettstedet.

Du må ikke reprodusere, selge eller utnytte til noen kommersielle formål noen del av dette nettstedet, tilgang til nettstedet eller bruk av nettstedet eller eventuelle tjenester eller materialer som er tilgjengelig gjennom nettstedet.

Hvis du skriver ut, kopierer, endrer, laster ned eller på andre måter bruker noen deler av nettstedet som bryter bruksvilkårene, opphører retten din til å bruke nettstedet umiddelbart og du må enten returnere eller ødelegge eventuelle kopier du har av materialene. Ingen rett, eiendomsrett eller interesse i eller for nettstedet eller noe av innholdet der, overføres til deg, og alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt, er reservert av selskapet. All bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene er et brudd på disse bruksvilkårene og kan være brudd på lover om opphavsrett, varemerke og annet.

Selskapets varemerker

Selskapsnavnet, betegnelsen «IKEA» og alle tilknyttede navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for Inter IKEA Systems B.V. Du må ikke bruke slike varemerker uten skriftlig forhåndstillatelse fra Inter IKEA Systems B.V. Alle andre navn, merkenavn og merker brukes kun til identifiseringsformål og er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettstedet til lovlige formål og i henhold til disse bruksvilkårene. Nettstedet må ikke brukes som beskrevet nedenfor:

 • på noen måte som bryter gjeldende lokale og internasjonale lover eller bestemmelser.
 • til å overføre, eller tilrettelegge for sending av reklame- eller markedsføringsmateriell, inkludert «søppelpost», «kjedebrev» eller «spam» eller noe lignende.
 • til å utgi eller forsøke å utgi deg for å være selskapet eller en ansatt i selskapet, en annen bruker, person eller enhet (inkludert, uten begrensning, bruk av e-postadresser eller skjermnavn som er knyttet til noen av de ovennevnte).
 • til å delta i noen annen opptreden som begrenser eller hemmer noens bruk eller glede av nettstedet, eller som, som fastsatt av oss, kan skade selskapet (inkludert partnere) eller brukere av nettstedet eller utsette dem for ulemper.

I tillegg skal ikke brukere av nettstedet:

 • bruke nettstedet på noen måte som kan ødelegge, overbelaste, skade eller svekke nettstedet eller forstyrre noen andre parters bruk av nettstedet, inkludert deres evne til å drive med sanntidsaktiviteter gjennom nettstedet.
 • bruke roboter, spidere eller andre automatiske enheter, prosesser eller midler for å få tilgang til nettstedet for noen formål, inkludert til å overvåke eller kopiere materiale på nettstedet.
 • bruke manuelle prosesser til å overvåke eller kopiere materialet på nettstedet eller til uautoriserte formål uten skriftlig forhåndstillatelse.
 • bruke enheter, programvare eller rutiner som hindrer at nettstedet fungerer som det skal.
 • introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig.
 • forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller bryte ned noen deler av nettstedet, serveren som nettstedet lagres på eller noen servere, datamaskiner eller databaser som er koblet til nettstedet.
 • angripe nettstedet via et distribuert angrep eller distribuert tjenestenekt.
 • på andre måter forsøke å hindre at nettstedet fungerer skikkelig.

Overvåking og utøvelse; avslutning

Vi har rett til å:

 • gå til sak, inkludert, uten begrensning, henvisning til opprettholdelse av loven, for eventuell ulovlig eller uautorisert bruk av nettstedet.
 • avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet av hvilken som helst årsak, inkludert uten begrensning, brudd på disse bruksvilkårene.

Uten å begrense det ovennevnte, har vi rett til å samarbeide med myndigheter for opprettholdelse av lover eller domstol som ber eller krever at vi utleverer identiteten til personer som legger ut materialer på eller gjennom nettstedet. Du samtykker til å gi avkall på og holde selskapet uskyldig i eventuelle krav som kommer fra handlinger utført av selskapet under eller som et resultat av handlinger knyttet til overvåking og utøvelse.

Tillit til informasjon som legges ut

Informasjonen som presenteres på eller gjennom nettstedet, gjøres tilgjengelig kun for generelle informasjonsformål. Vi gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av denne informasjonen. All tillit du har til slik informasjon er helt på egen risiko.

Endringer på nettstedet

Vi kan oppdatere nettstedet fra tid til annen, men innholdet er ikke nødvendigvis fullstendig eller oppdatert. Materialet på nettstedet kan når som helst være utdatert, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere slikt materiale. Vi kan endre nettstedet når som helst med eller uten varsel. Vi kan stoppe tilgang til nettstedet (i sin helhet eller deler av det), eller stenge den i ubestemt tid.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

All informasjon som vi innhenter på dette nettstedet er underlagt våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke vårt nettsted samtykker du til alle handlinger fra oss knyttet til dine opplysninger i samsvar med retningslinjene for personvern. Du fremholder og garanterer at alle opplysninger fra deg er nøyaktige.

Lenker til nettstedet

Du kan bruke lenker til startsiden vår (franchisor.IKEA.com), forutsatt at du gjør det på en måte som er rimelig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det, men du må ikke etablere en lenke på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side når det ikke eksisterer.

Du må ikke etablere en lenke fra noen nettsteder som ikke eies av deg. Nettstedet må ikke tilpasses på noen andre nettsteder, og du kan heller ikke opprette lenker til noen andre deler av nettstedet enn startsiden uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet.

Du samtykker til å samarbeide med oss for å stanse all uautorisert tilpasning eller lenker umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til lenker uten varsel.

Lenker fra nettstedet

Hvis nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, er det kun av praktiske hensyn for deg. Dette omfatter lenker i reklamer, inkludert bannerannonser og sponsede lenker. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene og ressursene, og tar ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan komme av din bruk av disse. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på nettsteder fra tredjeparter som det er lenker til på dette nettstedet, gjør du det fullstendig på egen risiko og underlagt bruksvilkårene for slike nettsteder.

Geografiske begrensninger

Selskapet er basert i Nederland. Tilgang til nettstedet er kanskje ikke lovlig for bestemte personer eller i bestemte land. Hvis går inn på nettstedet fra andre steder enn Nederland, skjer det på ditt eget initiativ, og du er selv ansvarlig for å overholde lokal lovgivning.

Garantifraskrivelse

Du forstår at vi ikke kan og ikke garanterer at filer som er tilgjengelig for nedlasting fra internett eller nettstedet, vil være fri for virus eller annen ødeleggende kode. Du har ansvar for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til virusbeskyttelse og nøyaktige data, og for å vedlikeholde tiltak utenfor vårt nettsted for rekonstruksjon av eventuelle tapte data. Vi vil ikke være ansvarlig for noe tap eller skade som skyldes distribuert tjenestenekt, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet merkevarebeskyttet materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet eller for nedlasting av materiale som legges ut på det, eller noen nettsteder som er lenket til det. Din bruk av nettstedet, innholdet på det og eventuelle tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet skjer på eget ansvar. Nettstedet, innholdet på det og eventuelle tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet, leveres «som de er» og «etter tilgjengelighet», uten noen garantier av noe slag, enten direkte eller indirekte. Verken selskapet eller noen person knyttet til selskapet gir noen garantier eller representasjoner når det gjelder fullstendighet, sikkerhet, pålitelighet, kvalitet, nøyaktighet eller tilgjengelighet for nettstedet. Uten å begrense det ovennevnte, vil verken selskapet eller noen knyttet til selskapet fremholde eller garantere at nettstedet, innholdet på det eller noen tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet vil være nøyaktig, pålitelig, uten feil eller avbrudd, at feil blir rettet opp, at vårt nettsted eller serveren som gjør den tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter eller at nettstedet eller noen tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet ellers vil oppfylle dine behov eller forventninger.

Selskapet frasier seg herved alle typer garantier, enten direkte eller indirekte, lovfestede eller andre, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet, ukrenkelighet og egnethet for et bestemt formål. Det ovennevnte påvirker ikke noen garantier som ifølge gjeldende lov ikke kan ekskluderes eller begrenses.

Ansvarsbegrensning

Ikke under noen omstendigheter vil selskapet, datterselskaper eller deres lisensgivere, tjenesteleverandører, ansatte, agenter, styremedlemmer eller ledere være ansvarlig for erstatninger av noe slag, under noen juridisk teori, som oppstår ved eller i forbindelse med din bruk, eller manglende evne til å bruke, nettstedet, eventuelle nettsteder som er koblet til det, alt innhold på nettstedet eller slike andre nettsteder eller tjenester eller elementer som fås gjennom nettstedet eller slike andre nettsteder, inkludert direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, betingede eller straffeerstatningsskader, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, smerte og lidelse, følelsesmessig belastning, tap av inntekter, tap av fortjeneste, tapte forretningsmuligheter eller forventet oppsparing, tap av bruk, tap av goodwill, tap av data, og, enten det skyldes rettsstridige forhold (inkludert uaktsomhet), brudd på kontrakt eller annet, selv om det kunne forutses.

Det ovennevnte påvirker ikke ansvar som ifølge gjeldende lov ikke kan ekskluderes eller begrenses.

Skadeløsholdelse

Du samtykker til å forsvare og holde selskapet, dets datterselskaper og lisensgivere og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere og leverandører skadesløse fra og mot krav, ansvar, erstatning, dom, tap, kostnader, utgifter eller avgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) som kommer av ditt brudd på disse bruksvilkårene eller din bruk av nettstedet, inkludert uten begrensning, all bruk av innholdet, tjenester og produkter på nettstedet annet enn det som er uttrykkelig autorisert i disse bruksvilkårene eller din bruk av informasjon fra nettstedet.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle tvister eller krav som kommer av disse, eller er knyttet til dem, deres emne eller utforming (i hvert tilfelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til interne lover i Nederland uten å gi gyldighet til noe valg eller konflikt mellom lovbestemmelse eller regel.

Alle tvistemål eller saker som kommer av, eller er knyttet til, disse bruksvilkårene eller nettstedet, skal skje utelukkende i domstoler i Nederland, selv om vi beholder retten til å føre eventuelle tvistemål eller saker mot deg på grunn av brudd på disse bruksvilkårene i ditt land eller andre relevante land. Du samtykker til å frasi eventuelle og alle protester til å utøve jurisdiksjon over deg av slike domstoler og til å møte opp i slike domstoler.

Fraskrivelse og adskillelse

Ingen fraskrivelse fra disse bruksvilkårene av selskapet skal anses som en ytterligere eller fortsettende fraskrivelse av slike vilkår eller noen andre vilkår, og all mangel fra selskapet til å fastslå en rett eller bestemmelse under disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Hvis noen bestemmelser under disse bruksvilkårene dømmes av domstol med egnet jurisdiksjon som ugyldige, ulovlige eller av andre grunner ikke gjennomførbare, skal en slik bestemmelse elimineres eller begrenses til et minimum slik at gjenværende bestemmelser i bruksvilkårene fortsatt vil gjelde med full virkning og gyldighet.

Hele avtalen

Bruksvilkårene og våre retningslinjer for personvern utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Inter IKEA Systems B.V. når det gjelder nettstedet og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, fremstillinger og garantier, både skriftlige og muntlige, når det gjelder nettstedet.

Dine kommentarer og bekymringer

Dette nettstedet drives av Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Nederland.
Alle andre tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler for teknisk støtte og annen kommunikasjon som gjelder nettstedet, skal sendes til: contact.franchisor@inter.ikea.com

Takk for at du besøkte nettstedet.