Skip to main content
Ei tallennettuja työtehtäviä.

Käyttöehdot

Käyttöehtojen hyväksyminen

Tervetuloa Inter IKEA Systems B.V:n (”yritys”, ”me”) nettisivuille. Seuraavat ehdot (yhdessä mahdollisten asiakirjojen kanssa, joihin ehdoissa viitataan) (yhteisesti nämä ”käyttöehdot”) koskevat franchisor.ikea. com -sivuston (”nettisivut”), sen sisällön sekä sillä tai sen kautta tarjottavien toimintojen ja palveluiden käyttöä.

Lue käyttöehdot huolellisesti ennen nettisivujen käytön aloittamista.

Käyttämällä nettisivuja hyväksyt tässä esitetyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et halua hyväksyä näitä käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöä, sinun on poistuttava nettisivuilta.

Käyttöehtojen muutokset

Saatamme ajoittain muokata ja päivittää näitä käyttöehtoja oman harkintamme mukaan. Kehotamme tarkistamaan mahdolliset muutokset tältä sivulta säännöllisesti. Nettisivujen käytön jatkaminen käyttöehtojen päivityksen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt niihin tehdyt muutokset.

>Nettisivujen käyttö ja tilin turvallisuus

Pidätämme oikeuden poistaa nämä nettisivut ja niillä tarjotut palvelut tai materiaalit sekä muokata niitä oman harkintamme mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuuvelvollisia, jos (jostakin syystä) nettisivut tai jokin niiden osa on poissa käytöstä milloin tahansa tai minkä tahansa pituisen ajan. Saatamme ajoittain rajoittaa käyttäjien, mukaan lukien rekisteröityjen käyttäjien, pääsyä nettisivuille (kokonaan tai osittain).

Vastaat itse tarvittavien järjestelyjen tekemisestä, jotta pääset käyttämään nettisivuja.

Vastuullasi on varmistaa, että nettisivuja internetyhteytesi kautta käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja noudattavat niitä.

Immateriaalioikeudet

Nettisivut ja niiden koko sisältö, ominaisuudet ja toiminnot (mukaan lukien muun muassa kaikki tiedot, ohjelmisto, teksti, esitykset, kuvat, videot ja äänitiedostot, suunnitteluratkaisut, valikoima ja sommitelmat) ovat (1) yrityksen, sen lisenssinantajien, muiden Inter IKEA -konserniin kuuluvien yritysten tai muiden tällaisen materiaalin tarjoajien omistamia sekä (2) alankomaalaisen ja kansainvälisen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, kauppasalaisuuksia sekä muita immateriaali- tai omistusoikeuksia koskevan lainsäädännön suojaamia.

Sinulla on lupa käyttää nettisivuja vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa kopioida, muokata, näyttää tai esittää julkisesti, julkaista uudelleen, ladata, tallentaa tai lähettää mitään nettisivuillamme olevaa materiaalia etkä luoda siitä johdettuja teoksia, paitsi seuraavia tarkoituksia varten:

 • tällaisen materiaalin kopioiden väliaikainen tallennus tietokoneen RAM-muistiin
 • tiedostojen automaattinen tallennus verkkoselaimen välimuistiin nettisivujen toimivuuden parantamiseksi ja/tai
 • kohtuullisen sivumäärän tulostus nettisivuilta sallittua käyttötarkoitusta varten.

Et saa

 • muokata näiltä nettisivuilta peräisin olevan materiaalin kopioita
 • käyttää mitään kuvia, valokuvia, videoita, äänitiedostoja tai grafiikkaa erillään alkuperäisestä oheistekstistä
 • poistaa tai muokata mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia näiltä nettisivuilta peräisin olevan materiaalin kopioista.

Et saa jäljentää, myydä tai hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen mitään nettisivujen osaa, nettisivuille pääsyä tai niiden käyttöä etkä mitään nettisivujen kautta saatavilla olevia palveluita tai materiaaleja.

Jos tulostat, kopioit, muokkaat, lataat tai muutoin käytät jotakin nettisivujen osaa käyttöehtojen vastaisesti, nettisivujen käyttöoikeutesi päättyy välittömästi ja sinun on joko palautettava tai tuhottava materiaalista mahdollisesti tekemäsi kopiot. Sinulle ei siirretä mitään oikeutta, omistusoikeutta tai osakkuutta nettisivuun tai mihinkään sen sisältöön, ja yritys pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty. Nettisivujen käyttö tavoilla, joita ei ole nimenomaisesti sallittu näissä käyttöehdoissa, katsotaan näiden käyttöehtojen rikkomiseksi, ja se saattaa olla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sekä muiden lakien vastaista.

Yrityksen tavaramerkit

Yrityksen nimi, termi ”IKEA” ja kaikki niihin liittyvät nimet, logot, tuote- ja palvelunimet, muotoilut ja iskulauseet ovat Inter IKEA Systems B.V:n tavaramerkkejä. Et saa käyttää tällaisia tavaramerkkejä ilman Inter IKEA Systems B.V:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Kaikkia muita nimiä, brändejä ja merkkejä käytetään vain tunnistustarkoituksessa, ja ne ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Kielletyt käyttötavat

Saat käyttää nettisivuja vain laillisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nettisivuja ei saa käyttää seuraavilla tavoilla:

 • millään tavalla, joka rikkoo sovellettavia paikallisia tai kansainvälisiä lakeja tai sääntöjä
 • tarkoituksena lähettää tai välittää mainos- tai markkinointimateriaalia, kuten roskapostia, ketjukirjeitä tai vastaavia kaupittelukirjeitä
 • tarkoituksena tekeytyä tai yrittää tekeytyä yrityksen edustajaksi tai työntekijäksi, toiseksi käyttäjäksi, henkilöksi tai tahoksi (esimerkiksi käyttämällä edellä mainittujen sähköpostiosoitteita tai käyttäjänimiä)
 • tarkoituksena osallistua muuhun toimintaan, joka rajoittaa tai estää jotakuta käyttämästä nettisivuja tai joka voi arviomme mukaan vahingoittaa yritystä (mukaan lukien sen kumppaneita) tai nettisivujen käyttäjiä tai saattaa heidät vastuuseen.

Lisäksi nettisivujen käyttäjät eivät saa

 • käyttää nettisivuja millään tavalla, joka saattaisi estää nettisivuja toimimasta, ylikuormittaa, haitata tai vahingoittaa niitä tai häiritä nettisivujen muita käyttäjiä esimerkiksi estämällä heitä osallistumasta reaaliaikaisiin aktiviteetteihin nettisivujen kautta
 • käyttää mitään robottia, spider-ohjelmaa tai muuta automaattista laitetta, prosessia tai menetelmää nettisivujen käyttöön mihinkään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi nettisivuilla olevan materiaalin seuraamiseen tai kopioimiseen
 • käyttää mitään manuaalista prosessia nettisivuilla olevan materiaalin seurantaan tai kopiointiin tai mihinkään muuhun luvattomaan tarkoitukseen ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta
 • käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka häiritsee nettisivujen asianmukaista toimintaa
 • altistaa nettisivuja viruksille, troijalaisille, madoille, logiikkapommeille tai muille aineksille, jotka ovat haitallisia tai teknisesti vahingollisia
 • yrittää käyttää luvattomasti, häiritä tai vahingoittaa mitään nettisivujen osaa, palvelinta, jolle nettisivut on tallennettu, tai mitään nettisivuihin liittyvää palvelinta, tietokonetta tai tietokantaa
 • kohdistaa nettisivuihin palvelunestohyökkäystä tai hajautettua palvelunestohyökkäystä
 • muulla tavoin yrittää häiritä nettisivujen asianmukaista toimintaa.

Seuranta ja lainvalvonta; käyttöoikeuden poistaminen

Meillä on oikeus

 • ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisiin vetoaminen tähän kuitenkaan rajoittumatta, jos nettisivuja käytetään lainvastaisesti tai luvatta
 • estää pääsysi nettisivuille tai johonkin niiden osaan mistä tahansa syystä tai ilman syytä, kuten esimerkiksi näiden käyttöehtojen rikkomisen vuoksi.

Edellä sanottua rajoittamatta meillä on oikeus tehdä yhteistyötä minkä tahansa lainvalvontaviranomaisen kanssa sekä noudattaa tuomioistuinpäätöksiä, jos meitä pyydetään tai käsketään paljastamaan nettisivuilla tai niiden kautta materiaalia julkaisseen henkilön henkilöllisyys. Suostut luopumaan kaikista sellaisista vaatimuksista yritystä kohtaan, jotka johtuvat yrityksen toimenpiteistä seuranta- tai lainvalvontatoimien aikana tai niiden jälkeen.

Julkaistuihin tietoihin luottaminen

Nettisivuilla tai niiden kautta julkaistavat tiedot asetetaan saataville ainoastaan yleisiä tiedotustarkoituksia varten. Emme takaa näiden tietojen virheettömyyttä, kattavuutta tai hyödyllisyyttä. Jos luotat näihin tietoihin, teet sen täysin omalla vastuullasi.

Nettisivuihin tehtävät muutokset

Saatamme päivittää nettisivuja ajoittain, mutta niiden sisältö ei ole välttämättä kattavaa tai ajantasaista. Mikä tahansa nettisivuilla oleva materiaali voi milloin tahansa olla vanhentunutta, emmekä ole velvollisia päivittämään kyseistä materiaalia. Saatamme muuttaa nettisivuja koska tahansa ja ilmoittaa siitä tai olla ilmoittamatta. Saatamme tilapäisesti keskeyttää pääsyn nettisivuille (kokonaan tai osittain) tai sulkea ne määräämättömäksi ajaksi.

Tiedot sinusta ja käynneistäsi nettisivuilla

Kaikki näillä nettisivuilla keräämämme tiedot ovat tietosuojakäytäntömme alaisia. Käyttämällä nettisivuja hyväksyt kaikki tietoihisi liittyvät toimenpiteet, joita teemme tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Vakuutat ja takaat, että kaikki antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä.

Nettisivuille linkittäminen

Voit luoda linkin kotisivullemme (franchisor.IKEA.com), kunhan teet sen oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita mainettamme eikä käytä sitä hyväksi. Et saa kuitenkaan luoda linkkiä tavalla, joka luo mielikuvan jonkinlaisesta yhteistyöstä tai antamastamme hyväksynnästä tai kannatuksesta, jos sille ei ole perusteita.

Et saa luoda linkkiä miltään nettisivuilta, jota et itse omista. Nettisivuja ei saa kehystää millekään muulle verkkosivuille, eikä linkkiä saa luoda nettisivujen mihinkään muuhun osaan kuin kotisivulle ilman yritykseltä siihen saatua kirjallista lupaa.

Sitoudut tekemään kanssamme yhteistyötä, jotta mahdolliset luvattomat kehykset tai linkit saadaan poistetuksi käytöstä välittömästi. Pidätämme oikeuden perua linkitysluvan ilman erillistä ilmoitusta.

Linkit nettisivuilta

Jos nettisivuilla on linkkejä muihin, kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja resursseihin, nämä linkit on asetettu saataville käyttömukavuuden parantamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi mainosten ja mainospalkkien sisältämät linkit ja sponsoroidut linkit. Me emme voi vaikuttaa kyseisten nettisivujen ja resurssien sisältöön, emmekä ole millään tavalla vastuussa niistä tai niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tappioista tai vahingoista. Jos päätät käyttää näille nettisivuille linkitettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, teet sen täysin omalla vastuullasi ja sitoudut noudattamaan kyseisten sivustojen käyttöehtoja.

Maantieteelliset rajoitteet

Yrityksen kotipaikka on Alankomaissa. Nettisivujen käyttö voi olla lainvastaista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Jos käytät nettisivuja Alankomaiden ulkopuolella, teet sen omasta aloitteestasi ja vastaat itse paikallisten lakien noudattamisesta.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Ymmärrät, että emme voi vakuuttaa tai taata, ettei internetistä tai nettisivuiltamme ladattavissa olevissa tiedostoissa ole viruksia tai muuta haitallista koodia. Olet itse vastuussa sellaisten käytäntöjen ja tarkistusten käyttöönotosta, joilla voit varmistaa riittävän virustentorjunnan sekä tulevien ja lähtevien tietojen virheettömyyden, sekä nettisivujen ulkopuolisen menetelmän ylläpidosta mahdollisten menetettyjen tietojen palauttamiseksi. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muusta teknisesti haitallisesta materiaalista, joka mahdollisesti saastuttaa tietokonelaitteesi, tietokoneohjelmasi, tietosi tai muun materiaalisi sen johdosta, että olet käyttänyt nettisivuja tai sen kautta hankittuja palveluita tai tuotteita tai että olet ladannut nettisivuilla tai jollakin sille linkitetyllä sivustolla julkaistua materiaalia. Käytät nettisivuja, sen sisältöä ja mahdollisia sen kautta hankittuja palveluita ja tuotteita omalla vastuullasi. Nettisivut, niiden sisältö ja niiden kautta hankittavat palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita. Yritys tai kukaan yritykseen liittyvä henkilö ei esitä mitään väittämiä tai takuita nettisivujen kattavuudesta, turvallisuudesta, luotettavuudesta, laadusta, virheettömyydestä tai käytettävyydestä. Edellä sanottua rajoittamatta yritys tai kukaan yritykseen liittyvä henkilö ei väitä tai takaa, että nettisivut, niiden sisältö tai niiden kautta hankittavat palvelut ja tuotteet ovat täsmällisiä, luotettavia, virheettömiä tai häiriöttömiä, että viat korjataan, että nettisivumme tai ne tarjoava palvelin eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia aineksia tai että nettisivut tai niiden kautta hankittavat palvelut ja tuotteet vastaavat muutoin tarpeisiisi tai odotuksiisi.

Yritys sanoutuu täten irti kaikenlaisista nimenomaisista ja oletetuista, lakisääteisistä ja muista takuista, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta, loukkaamattomuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen näihin kuitenkaan rajoittumatta. Edellä sanottu ei vaikuta takuisiin, joita ei sovellettavan lainsäädännön johdosta voida sulkea pois tai rajoittaa.

Vastuun rajoitus

Yritys, sen tytäryritykset tai niiden lisenssinantajat, palveluntarjoajat, työntekijät, edustajat, toimihenkilöt ja johtajat eivät ole missään tilanteessa eivätkä minkään oikeusteorian puitteissa vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat nettisivujen, niihin linkitettyjen sivustojen, nettisivujen tai kyseisten muiden sivustojen sisällön tai nettisivujen tai kyseisten muiden sivustojen kautta hankittavien palveluiden tai tuotteiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, mukaan lukien mitkä tahansa suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, välilliset ja rangaistusluonteiset vahingot, joihin kuuluvat muun muassa henkilövahingot, kipu ja kärsimys, henkinen kärsimys, tulojen, voiton tai ennakoitujen säästöjen menetys, liiketoiminnan tappiot, käyttömahdollisuuksien menetys, liikearvon menetys ja tietojen menetys, riippumatta siitä, johtuvatko ne oikeudenloukkauksesta (mukaan lukien laiminlyönti), sopimusrikkomuksesta tai jostakin muusta, vaikka ne olisivatkin olleet ennakoitavissa.

Edellä sanottu ei vaikuta vastuuvelvollisuuteen, jota ei sovellettavan lainsäädännön johdosta voida sulkea pois tai rajoittaa.

Korvausvastuu

Sitoudut suojaamaan ja puolustamaan yritystä, sen tytäryhtiöitä ja lisenssinantajia sekä niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, urakoitsijoita, edustajia, lisenssinantajia ja tavarantoimittajia kaikenlaisilta vaatimuksilta, vastuilta, vahingoilta, tuomioilta, oikeuden päätöksiltä, tappioilta, kustannuksilta, kuluilta ja maksuilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), jotka ovat seurausta siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai käyttänyt nettisivuja, kuten esimerkiksi sen sisältöä, palveluita tai tuotteita, tai nettisivuilta saamiasi tietoja, muulla kuin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitulla tavalla.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Näihin käyttöehtoihin sekä niistä tai niiden asiasisällöstä tai muodosta johtuviin tai niihin liittyviin kiistoihin tai vaatimuksiin (kussakin tapauksessa mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset kiistat tai vaatimukset) sekä niiden tulkintaan sovelletaan Alankomaiden sisäisiä lakeja toteuttamatta mitään lainvalintasäännöksiä tai -sääntöjä.

Kaikki oikeudelliset kanteet, toimenpiteet ja menettelyt, jotka johtuvat näistä käyttöehdoista tai nettisivuista tai liittyvät niihin, käsitellään yksinomaan Alankomaiden tuomioistuimissa. Me kuitenkin pidätämme oikeuden tuoda mahdollisen näiden käyttöehtojen rikkomuksesta johtuvan oikeudellisen kanteen, toimenpiteen tai menettelyn käsiteltäväksi käyttäjän asuinmaahan tai muuhun asianmukaiseen maahan. Sitoudut luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimivallan soveltamista sinuun.

Oikeudesta luopuminen ja erotettavuus

Yrityksen luopuminen jostakin näiden käyttöehtojen ehdosta ei tarkoita, että yritys jatkossakin luopuu kyseisestä tai jostakin muusta ehdosta, ja jos yritys ei pane täytäntöön jotakin näiden käyttöehtojen mukaista oikeuttaan tai säännöstä, se ei tarkoita, että yritys luopuisi kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä.

Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen säännöksen pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostakin syystä, kyseinen säännös poistetaan tai rajataan vain välttämättömään niin, että käyttöehtojen muut säännökset jäävät edelleen täysimääräisesti voimaan.

Koko sopimus

Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme muodostavat yksinomaisen nettisivuja koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan sinun ja Inter IKEA Systems B.V:n välillä sekä korvaavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset nettisivuja koskevat kirjalliset ja suulliset sopimukset, esitykset ja takuut.

Kommentit ja huolenaiheet

Näitä nettisivuja ylläpitää Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Alankomaat.
Palautteet, kommentit, teknisen tuen pyynnöt ja muut nettisivuja koskevat viestit voi lähettää osoitteeseen contact.franchisor@inter.ikea.com

Kiitos vierailustasi nettisivuilla.