Skip to main content
Ingen job er endnu gemt.

Vilkår for brug

Accept af vilkår for brug

Velkommen til hjemmesiden for Inter IKEA Systems B.V. (“Virksomhed”, “vi” eller “os”). Følgende vilkår og betingelser (sammen med de dokumenter, der er nævnt i dem) (samlet nærværende “Vilkår for brug“) gælder for din brug af franchisor.ikea.com (“Hjemmesiden“), herunder ethvert indhold, funktionalitet og services, der tilbydes på eller via hjemmesiden.

Læs disse Vilkår for brug omhyggeligt, før du bruger Hjemmesiden.

Når du bruger Hjemmesiden, accepterer du og erklærer dig enig i at være bundet af og overholde nærværende vilkår for brug, der indgår her som reference. Hvis ikke du ønsker at accepterer disse Vilkår for brug eller Håndtering af persondata, skal du forlade Hjemmesiden.

Ændringer til Vilkår for brug

Vi kan fra tid til anden efter eget skøn revidere og opdatere nærværende Vilkår for brug. Vi opfordrer dig til at komme tilbage til denne side en gang imellem for at se eventuelle ændringer, vi har foretaget. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter udgivelse af reviderede Vilkår for brug betyder, at du accepterer og er enig i ændringerne.

Tilgang til Hjemmesiden og kontosikkerhed

Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller ændre denne Hjemmeside samt enhver service eller det leverede materiale efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi er ikke erstatningspligtige, hvis (uanset årsag) hele eller dele af Hjemmesiden ikke er tilgængelig på ethvert tidspunkt eller i en given periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til Hjemmesiden (helt eller delvis) for brugerne, herunder registrerede brugere.

Du er ansvarlig for at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til Hjemmesiden.

Du er ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse Vilkår for brug, og at de overholder disse.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Hjemmesiden og hele dens indhold, funktioner og funktionalitet (herunder, men ikke begrænset til alle oplysninger, software, tekst, billeder, video og lyd samt design, udvalg og opstilling heraf): (1) ejes af Virksomheden, dennes licensgivere og andre virksomheder inden for Inter IKEA forretningsenheden eller andre udbydere af sådanne materialer; og (2) beskyttet af hollandske og internationale love om ophavsret, varemærker, patenter, erhvervshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder.

Du må udelukkende benytte Hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke kopiere, ændre, skabe afledte værker af, fremvise offentligt, udføre offentligt, genudgive, downloade, gemme eller overføre noget af materialet på vores Hjemmeside undtagen:

 • at gemme kopier af materialerne midlertidigt i din computers RAM (Random Access Memory).
 • at gemme filer, der automatisk placeres i cache af din webbrowser til forbedring af visning; og/eller
 • at udskrive et rimeligt antal sider af Hjemmesiden til en tilladt brug.

Du må ikke:

 • redigere kopier af materialer fra denne Hjemmeside.
 • bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen
 • slette eller ændre nogen meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder fra denne Hjemmeside.

Du må ikke reproducere, sælge eller udnytte til kommercielle formål nogen del af Hjemmesiden, tilgå Hjemmesiden eller bruge Hjemmesiden eller service eller materiale, der er tilgængeligt via Hjemmesiden.

Hvis du udskriver, kopierer, downloader eller på anden måde bruger en del af Hjemmesiden, der er i strid med Vilkårene for brug, ophører din ret til at bruge Hjemmesiden øjeblikkeligt, og du skal enten returnere eller ødelægge alle kopier af det materiale, du har fremstillet. Der overføres ingen rettighed, titel eller interesse i eller til Hjemmesiden eller indholdet på denne til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Virksomheden. Enhver brug af Hjemmesiden, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende Vilkår for brug, udgør et brud på disse Vilkår for brug og kan krænke ophavsrettigheder, varemærke- og andre love.

Virksomhedens varemærker

Virksomhedsnavnet, termen “IKEA“ og alle relaterede navne, logoer og produkt- og servicenavne, design og sloganer er varemærker tilhørende Inter IKEA Systems B.V. Du må ikke bruge disse mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Inter IKEA Systems B.V. Alle andre navne, brands og mærker bruges udelukkende til identifikation og er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Forbudt anvendelse

Du må udelukkende bruge Hjemmesiden til lovlige formål og i overensstemmelse med nærværende Vilkår for brug. Hjemmesiden må ikke bruges som anført nedenfor:

 • på en måde, der overtræder nogen gældende national og international lov eller bestemmelse.
 • til at overføre eller muliggøre udsendelse af reklame- eller kampagnemateriale, herunder eventuel “junk mail“, “kædebreve“ eller “spam“ eller andre lignende uanmodede henvendelser.
 • til at udgive dig for eller forsøge at udgive dig for Virksomheden eller en ansat i Virksomheden, en anden bruger, eller en person eller juridisk enhed (herunder, men ikke begrænset til brug af e-mailadresser og skærmnavne, der er associeret med nogen af de ovennævnte).
 • til at udøve enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens anvendelse eller oplevelse af Hjemmesiden eller som, efter vores skøn, kan skade Virksomheden (herunder dens tilknyttede virksomheder) eller brugere af Hjemmesiden eller udsætte dem for retligt ansvar.

Desuden må brugere af Hjemmesiden ikke:

 • anvende Hjemmesiden på en måde, der kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe Hjemmesiden eller forstyrre andre brugeres anvendelse af Hjemmesiden, herunder deres evne til at engagere sig i realtidsaktiviteter via Hjemmesiden.
 • bruge nogen robot, spider eller anden automatisk anordning, proces eller adgang til Hjemmesiden til noget formål, herunder til at overvåge eller kopiere noget af materialet på Hjemmesiden.
 • bruge en manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på Hjemmesiden eller til noget andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • bruge udstyr, software eller rutine, der forstyrrer Hjemmesidens korrekte funktion.
 • introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondartet eller teknologisk skadeligt.
 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til, forstyrre, ødelægge eller afbryde enhver del af Hjemmesiden, serveren hvorpå Hjemmesiden er lagret, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet til Hjemmesiden.
 • angribe Hjemmesiden via et denial of service-angreb eller et distribueret denial of service-angreb.
 • eller på anden måde forsøge at forhindre driften af Hjemmesiden.

Tilsyn og håndhævelse; Ophør

Vi har ret til at:

 • tage passende retlige foranstaltninger, herunder uden begrænsning, forelæggelse for retshåndhævelse, i forbindelse med ulovlig eller uautoriseret brug af Hjemmesiden.
 • bringe din adgang til hele eller dele af Hjemmesiden til ophør, uanset årsagen, herunder uden begrænsning enhver overtrædelse af disse Vilkår for brug.

Uden begrænsning af ovenstående har vi ret til at samarbejde fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller dommerkendelse, der anmoder om eller beordrer os til at afsløre identiteten af enhver, der offentliggør materiale på eller via Hjemmesiden. Du accepterer at give afkald og holde Virksomheden skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af foranstaltninger, der træffes af Virksomheden under eller som et resultat af eventuelle overvågnings- eller håndhævelsesforanstaltninger.

Tillid til informationsopslag

De oplysninger, der præsenteres på eller via Hjemmesiden stilles udelukkende til rådighed til generel oplysning. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af disse oplysninger. Enhver tillid du viser sådanne oplysninger er udelukkende for din egen risiko.

Ændringer til Hjemmesiden

Vi forbeholder os ret til at opdatere Hjemmesiden fra tid til anden, men dens indhold er ikke nødvendigvis fuldstændigt eller ajourført. Noget af materialet på Hjemmesiden kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale. Vi kan til enhver tid ændre Hjemmesiden med eller uden varsel. Vi kan (helt eller delvist) afbryde adgangen til Hjemmesiden, eller lukke den permanent.

Oplysninger om dig og dine besøg på Hjemmesiden

Alle de oplysninger, vi indsamler på denne Hjemmeside, er underlagt vores Politik om Håndtering af persondata. Når du bruger Hjemmesiden, accepterer du alle foranstaltninger, vi træffer med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med Politik om håndtering af persondata. Du erklærer og garanterer, at alle data, du leverer, er korrekte.

Link til Hjemmesiden

Du må linke til vores hjemmeside (franchisor.IKEA.com), forudsat du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke oprette et link på en måde, der tyder på nogen form for tilknytning, godkendelse eller bekræftelse fra vores side, hvis en sådan ikke findes.

Du må ikke oprette et link fra en hjemmeside, som du ikke ejer. Hjemmesiden må ikke udformes på en anden hjemmeside, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af Hjemmesiden udover startsiden uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra Virksomheden.

Du indvilliger i at samarbejde med os for straks at fjerne enhver uautoriseret indramning eller link. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække tilladelse til link uden varsel.

Link fra Hjemmesiden

Hvis Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter, leveres disse link udelukkende for nemheds skyld. Dette omfatter link i annoncer, herunder bannerannoncer og sponsorerede links. Vi har ikke kontrol over indholdet af disse hjemmesider eller ressourcer, og vi påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Hvis du ønsker at besøge en tredjemands hjemmeside, der linker til denne Hjemmeside, så gør du det på egen risiko, og du er underlagt vilkår og betingelser ved brug af sådanne hjemmesider.

Geografiske begrænsninger

Virksomheden er baseret i Holland. Adgang til Hjemmesiden kan være ulovlig for visse personer eller i visse lande. Hvis du får adgang til Hjemmesiden uden for Holland, så gør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse af lokal lovgivning.

Garantifraskrivelse

Du er indforstået med, at vi ikke kan eller vil garantere, at filer der kan downloades fra internettet eller Hjemmesiden er fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for implementering af tilstrækkelige procedurer og kontrolforanstaltninger, der opfylder dine særlige krav til antivirusbeskyttelse og nøjagtigheden af datainput og -output samt for opretholdelse af en måde, der ligger uden for vores Hjemmeside, til at gendanne mistede data. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab eller skader, der er forårsaget af et distribueret denial of service-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet ophavsretligt beskyttet materiale som følge af din brug af Hjemmesiden eller nogen service eller elementer, du har opnået gennem Hjemmesiden, eller hvis du downloader materiale, der er lagt ud på Hjemmesiden eller til eventuelle hjemmesider, der linker til det. Din brug af Hjemmesiden, dens indhold og eventuelle services eller elementer, du opnår via Hjemmesiden sker på eget ansvar. Hjemmesiden, dens indhold og eventuelle services eller elementer, der opnås gennem Hjemmesiden, leveres ”som er og forefindes” og ”som tilgængelig” uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. Hverken Virksomheden eller nogen person, der er tilknyttet virksomheden stiller nogen garanti eller repræsentation med hensyn til Hjemmesidens fuldstændighed, sikkerhed, pålidelighed, kvalitet, nøjagtighed eller tilgængelighed. Uden at begrænse ovenstående repræsenterer eller garanterer hverken Virksomheden eller nogen med tilknytning til Virksomheden, at Hjemmesiden, dens indhold eller service eller elementer, som man opnår via Hjemmesiden vil være præcis, pålidelig, uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, at Hjemmesiden eller den server, der gør materialet tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at Hjemmesiden eller nogen service eller elementer, som man opnår via Hjemmesiden ellers vil opfylde dine behov eller forventninger.

Virksomheden fraskriver sig hermed alle garantier af enhver art, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål. Ovenstående påvirker ikke eventuelle garantier, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder er Virksomheden, dens tilknyttede virksomheder, eller deres licensgivere, serviceudbydere, medarbejdere, agenter, ledelsen eller bestyrelsen ansvarlig for skader af nogen art, ifølge retslæren, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge Hjemmesiden, nogen linkede hjemmesider, indholdet på Hjemmesiden eller andre sådanne hjemmesider eller services eller elementer, der er opnået gennem Hjemmesiden eller sådanne hjemmesider, herunder direkte, indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, personskade, smerte og lidelse, følelsesmæssige kvaler, tab af indtægt, tab af fortjeneste, tab af forretning eller forventede besparelser, tab af brug, tab af goodwill, tab af data, og i sager om erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden måde, selvom de er forudsigelige.

Ovenstående påvirker ikke noget ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

Skadesløsholdelse

Du erklærer dig indforstået i at forsvare og skadesløsholde Virksomheden, dens tilknyttede virksomheder og licensgivere og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle krav, forpligtelser, skader, domme, voldgiftskendelser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), som skyldes din overtrædelse af disse Vilkår for brug eller din brug af Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, enhver brug af Hjemmesidens indhold, services og produkter udover hvad der udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår for brug eller din brug af oplysninger indhentet fra Hjemmesiden.

Lovvalg og værneting

Nærværende Vilkår for brug og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dem, deres frembringelser eller deres oprettelse (i hvert enkelt tilfælde, herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med de interne love i Holland uden hensyntagen til eventuelle valg eller konflikter for hvad angår love, bestemmelse eller regler.

Eventuelle søgsmål, retshandlinger eller retstvister, der udspringer af eller vedrører disse Vilkår for brug eller Hjemmesiden skal udelukkende anlægges ved retterne i Holland, selvom vi forbeholder os retten til at bringe eventuelle søgsmål, sager mod dig for overtrædelse af disse Vilkår for brug i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land. Du accepterer at give afkald på alle indvendinger mod udøvelse af retsmyndighed over dig ved sådanne domstole og værneting i sådanne domstole.

Frasigelse og uadskillelighed

Ingen frasigelse af disse Vilkår for brug af Virksomheden betragtes som en yderligere eller løbende frasigelse af den pågældende bestemmelse eller betingelse eller andre vilkår og betingelser, og enhver manglende evne fra Virksomheden til at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår for brug udgør ikke frasigelse af en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis en retsinstans anser en bestemmelse i disse Vilkår for brug for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse fjernes eller begrænses til det minimale omfang, således at de resterende bestemmelser i nærværende Vilkår for brug forbliver i kraft og gyldige.

Hele aftalen

Vilkår for brug og vores Politik om Håndtering af persondata udgør den eneste aftale mellem dig og Inter IKEA Systems B.V. vedrørende Hjemmesiden og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser og aftaler, erklæringer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til Hjemmesiden.

Dine kommentarer og bekymringer

Denne hjemmeside drives af Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft, Holland.
Enhver anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og andre meddelelser vedrørende Hjemmesiden skal rettes til: contact.franchisor@inter.ikea.com

Tak, fordi du besøgte Hjemmesiden.