Skip to main content
Ještě jste si žádnou nabídku neuložili.

Pojď k nám pracovat, aby se miliony lidí mohly těšit domů.

Zajímá mě...

Naše výrobky tvoří naši identitu. Naplňování vize Demokratického designu IKEA spočívajícího ve vzhledu, funkčnosti, neodmyslitelné udržitelnosti a vysoké kvalitě – vždy za nízkou cenu. Na osobní rovině i po internetu jasně a otevřeně komunikujeme s kolegy i se zákazníky.

Design a vývoj výrobků

Na tomto oddělení budete vyvíjet produkty a řešení, díky nimž mohou lidé žít lepší život.

Search for Design & Product Development jobs
Výzkum, společná tvorba a inovace

Budete pracovat napříč IKEA i mimo její rámec a tak propojovat nápady a technologie.

Search for Exploration, Co-Creation & Innovation jobs
Interiérový design a vizuální merchandising

Díky Vám se IKEA výrobky stávají viditelné v našich obchodních domech, v katalogu, na internetu i jinde.

Search for Interior Design & Visual Merchandising jobs
Inovace materiálů

Koho by něco takového kdy napadlo? Přece vás!

Search for Material Innovation jobs

Jste analytik, rád věci ovlivňujete a umíte z čísel vyčíst fakta? Výborně! Budete zajišťovat dodržování účetních standardů, soulad místních a mezinárodních zákonů a směrnic.

Finance, účetnictví a daně

Jste analytik a rád věci ovlivňujete? Za čísly vidíte skutečný stav věcí a poznáte jakým směrem se má podnikání IKEA ubírat?

Search for Finance, Accounting & Tax jobs
Právo a řízení

Budete nám pomáhat držet krok s měnícím se světem.

Search for Legal & Governance jobs
Správa objektů a majetku

Budete zodpovědný za bezpečné, udržitelné a novátorské řešení.

Search for Property & Facility Management jobs
Nemovitosti a pronájem

Budete pomáhat při hledání a spravování nemovitostí IKEA po celém světě.

Search for Real Estate & Leasing jobs
Risk management a dodržování předpis

Váš přehled v oblasti řízení rizik a včasná varování jsou zárukou růstu celé skupiny IKEA.

Search for Risk & Compliance jobs

Díky vám bude každá návštěva IKEA pro zákazníka zážitkem! Postaráte se o to, aby zkušenosti zákazníků IKEA, ať již virtuální či skutečné – měly vtip, byly bezproblémové, zábavné, podnětné, obohacující a nikoli zbytečné. To znamená reagovat na to, co lidé doopravdy potřebují a chtějí, aby mohli žít svůj sen o lepším každodenním životě.

Podnikatelský a spotřebitelský průzkum a analýza

IKEA průzkumy, na kterých se podílíte, pomohou našim zákazníkům v rozhodování.

Search for Business & Consumer Insights & Analytics jobs
Vztahy se zákazníky

Díky vašemu přirozenému talentu jednat s lidmi, dokážete předem odhadnout jejich potřeby.

Search for Customer Relations jobs
Internetový obchod

Pro IKEA podnikání budete využívat veškěré digitální kanály a pomocí nich z návštěvníků dělat zákazníky.

Search for eCommerce jobs
Jídlo a restaurace

Chcete zákazníkům IKEA připravit skvělý kulinářský zážitek ze Švédska.

Search for Food and Restaurant jobs
Marketing a komunikace

Právě vy jste hlasem IKEA. Na všech místech a ve všech médiích, kde IKEA promlouvá.

Search for Marketing & Communication jobs
Prodej a obchodní činno

Tady je vaše místo! Přesně tam, kde se sortiment IKEA potkává se zákazníkem. Může to být na různých místech.

Search for Sales & Commercial jobs

Všechno drží pohromadě díky lidem, kteří drží pohromadě nás. Tady dohlížíte na potřeby a rozvoj lidí, projekty a priority napříč společnostmi IKEA, abychom byli v rovnováze, dodržovali rozpočet, v bezpečí, zdraví a s dostatkem informací.

Administrativa a podpůrné služby

Nic vás nevyvede z míry. Máte přehled. Rádi každému pomůžete, aby to, co dělá, dělal lépe.

Search for Administration & Support Services jobs
Zdraví a bezpečnost

Budete vytvářet bezpečné prostředí pro zaměstnance i zákazníky. S nadšením hledáte nová řešení a tím vytváříte ještě bezpečnější pracovní prostředí.

Search for Health & Safety jobs
Lidé a Lidské zdroje

Podporujete veškeré IKEA činnosti. Na základě IKEA hodnot a jedinečné IKEA kultury vytváříte unikátní podmínky pro IKEA zaměstnance.

Search for People & HR jobs
Projektové řízení

Jak to všechno provedem? To nám povězte vy!

Search for Project Management jobs

Jste přímo ve výrobě a jako partner dodavatelů se staráte, aby pracovali s větší rozvahou a lépe a šetřili zdroji. Dostáváte miliony výrobků z místa na místo – všude možně, každý den! – aby zákazníci IKEA dostali přesně to, co chtějí a rovnou si to mohli doma užívat.

Logistika a zásobování

Zajistíte přepravu výrobků z bodu A do bodu B. Nebo třeba desetitisíce věcí na nejrůznější místa.

Search for Logistics & Supply Chain jobs
Výroba

Jste výrobce. A víte, že co dneska vyrobíte, budou mít zítra lidé doma.

Search for Production jobs
Nákup a zajišťování zdrojů

Jste rozený vyjednavač. Po celém světě získáváte dodavatele surovin potřebných pro výrobu.

Search for Purchasing & Sourcing jobs
Kvalita a lean management

Při zachování vysoké kvality - přispějte k omezení množství odpadu. Zkraťte čas. Ušetřete peníze a zdroje.

Search for Quality & Lean jobs

Dobře naslouchejte. Abychom mohli naplňovat naši vizi, „vytvářet lepší každodenní život pro velké množství lidí," musíme nejprve vědět, co tito lidé potřebují a chtějí. Proto jim nasloucháme, abychom měli vodítko pro svůj směr a strategii, než učiníme další krok v našem IKEA pdonikání. Tady jste v čele podnikání IKEA a jejího růstu na celém světě.

Rozvoj podnikání

Rádi objevujete nové způsoby práce, jak zlepšit každou část IKEA.

Search for Business Development jobs
Expanze

Podílíte se na růstu IKEA. Objevujte nové obzory, posunujte hranice a nacházíte nezmapovaná území.

Search for Expansion jobs
Vedení lidí a management

Jste člověk, který má rád nové výzvy. Nebojíte se nových a neznámých věci. Víte, že základem všeho u nás je spolupráce.

Search for Leadership & Management jobs

Zlepšujete dnešek. Hledáte nová řešení pro budoucnost. Objevujete možnosti digitálnách kanálů. Navrhujete inovace v oblasti vývoje nových výrobků. Pomocí IT řešení propojujete zákazníky, kolegy a dodavatele.

Technologie a inženýrství

Jste klíčovou součástí našeho týmu, umožňujete vývoj nových produktů a jejich výrobu.

Search for Engineering & Technology jobs
IT a digitální řešení

Přispíváte k modernizaci značky IKEA.

Search for IT & Digital Solutions jobs
Trvalá udržitelnost

Vaše práce bude mít pozitivní dopad na lidi, společnost a planetu.

Search for Sustainability jobs
Person screwing in a bulb