Skip to main content
Még nem mentettél el egy pozíciót sem.

Termelés és Logisztika

货物流转员工

Jelenetkezés az állásra
Shanghai, China Logisztika és ellátási lánc Teljes munkaidő
Terület felfedezése

Munkakör leírás

Állás azonosítója: 19799CN

Publikálás dátuma: 29/03/2024

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE

•对物流工作有热情,具有良好的安全合规意识。
•能够操作物流机械设施设备(持有叉车证享技术补贴)。
•适应快节奏、灵活多变的工作环境,团队协作意识强。
•适应早晚班或者凌晨班的工作时间(享有早晚班津贴)。

YOUR RESPONSIBILITIES

•安全高效地驾驶叉车,负责每日收货、入库和补货等工作,确保始终为顾客提供充足的产品。
•执行盘点流程,最大化库存准确性,保证有货率。
•严格遵守商场的健康、安全和安保规范,避免安全事故和内部损坏的发生。
•高效执行货物流转工作流程,并分享最佳实践,持续优化货物流转各项日常操作。

ABOUT THIS WORK AREA

通过确保宜家产品的充足备货,维持始终如一的高品质和尽可能低的总成本,使各个销售渠道的顾客留下良好印象。助力宜家成为全球领先的全渠道家居用品零售商。

QUESTIONS AND SUPPORT? LET'S CONNECT!

在宜家,我们为员工提供全面薪酬福利体系:
•薪资
基本薪资+13薪(薪资范围每年随市场水平进行调整)
全球奖金计划
基于员工忠诚度的利润分享计划
•福利
法定五险一金,补充养老保险, 补充商业医疗保险,
优于国家政策的休假制度, 各类有益身心健康的员工活动, 节日礼物
购买宜家产品折扣
•工作环境
健康美味员工餐,商场员工关爱室,年度免费健康体检
安全舒适的工作环境, 扁平的组织架构,平等的工作氛围
•发展机会
广阔的职业发展机会和定制化的个人发展计划
支持跨部门、跨城市和跨国家的内部转职机会(异地工作支持政策)Jelenetkezés az állásra