Skip to main content
Aucun poste n'a été sauvegardé.

Production & Chaîne d’approvisionnement

Údržbár - elektrikár

Postule
Závažná Poruba, Slovakia (Slovak Republic) Production Temps Complet
Explore le lieu

Description de poste

Numéro de l'offre: REF18397G

Date de publication: 11/07/2024

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

- práca v 4. zmennej prevádzke
- identifikuje a odstraňuje vzniknuté poruchy zariadení, správne a pravdivo vedie a vypĺňa        záznamy o odstránených poruchách
- svojou prácou sa podieľa na znižovaní prestojov strojov a zariadení, čo je jeden z                  kľúčových parametrov oddelenia
- navrhuje a implementuje nápravné opatrenia na predchádzanie poruchám výrobných              zariadení
- udržuje poriadok na pracovisku a v dielni údržby, dodržiava bezpečnostné predpisy pri            výkone údržby podľa návodov na údržbu jednotlivých zariadení
- v prípade poverenia vykonáva preventívnu údržbu a preventívne kontroly, správne a              pravdivo vedie evidenciu o vykonaní preventívnej údržby a preventívnych kontrol
- stará sa riadne a zodpovedne o pridelené náradie alebo iný pridelený majetok spoločnosti
- riadi sa pokynmi svojho nadriadeného


Qualification

- schopnosť čítať elektroschémy, merať elektrické veličiny, hľadanie príčin porúch
- znalosť vnútorných elektrických rozvodov a silnoprúdových zariadení
- platné oprávnenia podľa vyhlášok, elektrická spôsobilosť § 22, § 23
- znalosť elektrotechnických komponentov, motorov, meničov
- zodpovednosť, samostatnosť, presnosť a precíznosť
- cieľavedomý a angažovaný typ
- tvorivé myslenie, analýza a riešenie problémov
- systematickosť


More Information

Mzda: Od 5,28 EUR/hod.Hodinová mzda od 5,28 – 5,87 EUR (hrubá mzda od 1470,- EUR).             Priemerná hrubá mzda na pozícii je 1690,- EUR (bez nadčasov).

- osobné ohodnotenie,
- dochádzkový bonus 100 EUR/mesačne,
- ročný bonus v IKEA zamestnaneckom programe,
- životné a pracovné jubileá,
- peňažné poukážky,
- 2 dni voľna pri narodení dieťaťa,
- 1 deň voľna pri vlastnej svatbe,
- príspevky na dôchodkové sporenie,
- príplatok za nadčas nad rámec Zákonníka práce,
- príplatok za odpoludňajšiu zmenu nad rámec Zákonníka práce,
- ostatné mzdové zvýhodnenia a odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- každoročná valorizácia mzdy,
- výhodné stravovanie priamo v závode (0,90 eur za stravnú jednotku),
- zdravotná starostlivosť o zamestnancov,
- poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov,
- sauna a fitness centrum priamo v závode,
- zľava na nákup v obchodnom dome IKEA a online,
- zázemie stabilnej, stále sa rozvíjajúcej medzinárodnej spoločnosti,
- perspektíva dlhodobej pracovnej príležitosti,
- vzdelávanie v odbore,
- priaznivé podmienky pre odborný rast a rozvoj.

Postule